Výber niekoľkých PowerShellových skriptov, ktoré som vytvoril v HP/DXC. Väčsina z nich nerešpektuje best practices a často zbierajú dáta o spolu nesúviacich komponentoch, pretože boli vytvorené na jedno použitie, v určitej situácii a pre konkrétnu infraštruktúru. Skripty môžete sťahovať, upravovať a používať.